Water en ruimte verbinden.

  • header-gebiedsopgaven

Op welke plekken in het gebied kan dijkversterking gekoppeld worden aan kansen en ambities in de directe omgeving? Waar is een concrete verbinding met waterveiligheid te maken? Samen met betrokken partijen en experts uit het gebied is een eerste inventarisatie van opgaven, kansen en knelpunten gemaakt. Op basis daarvan  zijn er drie gebiedsopgaven uitgelicht waar sprake is van een duidelijke verbinding tussen water en andere aspecten. Dit zijn: Sluis, Kinderdijk-Alblasserdam en Sliedrecht-Biesbosch.

Scroll To Top