Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

    Verder kijken dan de dijken

  • cultuurhistorische-identiteit

    Behoud en versterking van cultuurhistorische identiteit

  • bedrijfsleven-in-de-regio

    Betrekken van bedrijfsleven in de regio

A5H – Water en Ruimte Verbinden

In Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) wordt de komende jaren onderzocht of en waar er dijken moeten worden aangepast. Per 2017 zijn er in Nederland namelijk nieuwe normen voor de waterveiligheid. Rivier- en zeedijken moeten uiterlijk in 2050 voldoen aan deze normen. Het gebied moet er rekening mee houden dat er vóór 2050 dijkversterking nodig is op een aantal plekken aan Merwede, Lek en Noord.

Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving. Daarom wordt in het project “A5H – Water en Ruimte Verbinden” gekeken waar kansen liggen om dijkversterking te koppelen aan andere plannen en ambities op het gebied van waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur en recreatie.

Lees verder

Scroll To Top