Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

    Verder kijken dan de dijken

Werken aan gezamenlijk perspectief

De provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (verenigd in de Gebiedsraad) en Rijkswaterstaat werken aan een gezamenlijk perspectief voor A5H, waarin de dijkversterking verbonden wordt met de ruimtelijke en economische ambities. Dat perspectief is in het voorjaar 2018 gereed.

De aanpak om tot een gezamenlijk perspectief te komen, is verwoord in het Projectplan.

Er is de afgelopen jaren al gekeken of de toekomstige investeringen in de dijken kunnen worden verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling en economie van het gebied. Op basis van deze inventarisatie is gekeken waar verschillende opgaven, kansen en knelpunten met elkaar verbonden kunnen worden. Het eindrapport van dit MIRT-onderzoek A5H [MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport] is in oktober 2016 verschenen.

 

MIRT-onderzoek

Tijdens het MIRT-onderzoek zijn al deelprojecten opgepakt. Bij deze deelprojecten is sprake van een duidelijke verbinding tussen water en andere aspecten.  Er worden drie gebiedsopgaven en drie gebiedsbrede thema’s uitgewerkt.

De gebiedsopgaven zijn Kinderdijk, Sluis en Sliedrecht.

De drie gebiedsbrede thema’s zijn regionale bereikbaarheid, een integrale dijk- en oevervisie en natuur, recreatie en toerisme. Er is al een aanzet voor een dijk- en oevervisie.

 


 

 

Scroll To Top