Water en ruimte verbinden.

  • Seminar-34 voor website Samenwerking

Hoe kunnen we de locatiekeuze, inrichting en planning van waterveiligheid en andere gebiedsopgaven onderling beter laten aansluiten? Dat was de vraag die in 2014 in de regio speelde. Bestuurders in de regio vonden dat het antwoord op deze vraag gezamenlijk moest worden uitgezocht. Het is een integraal regionaal  vraagstuk.

Bestuurders hebben toen samen besloten om voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) een MIRT-onderzoek te starten.

Voor deze opdracht is een Gebiedsraad ingesteld die bestaat uit de betrokken gemeenten, het Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland. De raad wordt voorgezeten door burgemeester Van Hemmen (Sliedrecht) en gedeputeerde Bom. De provincie Zuid-Holland heeft het trekkerschap voor deze regionale uitwerking van de voorkeursstrategie het Deltaprogramma op zich genomen.

Gebiedsraad

De gebiedsraad bestaat uit de volgende bestuurders:

Bram van Hemmen, burgemeester Sliedrecht
Dirk van der Borg, burgemeester Molenwaard
Theo Boerman, wethouder Hardinxveld- Giessendam
Arjan Kraijo, wethouder Alblasserdam
Jan Nathan Rozendaal, wethouder Papendrecht
Arjen Rijsdijk, wethouder Gorinchem
Jan de Groot, wethouder Giessenlanden
Max van Middelkoop, wethouder Zederik
André Landwehr, wethouder Vianen
Teus Meijdam, wethouder Leerdam
Griedo Bel, wethouder Lingewaal
Arie Bassa, heemraad Waterschap Rivierenland
Adri Bom, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland

 

De video A5H laat zien dat samenwerking loont.

 

Scroll To Top