Water en ruimte verbinden.

  • Seminar-34 voor website Samenwerking

Hoe kunnen we de locatiekeuze, inrichting en planning van waterveiligheid en andere gebiedsopgaven onderling beter laten aansluiten? Dat was de vraag die in 2014 in de regio speelde. Bestuurders in de regio vonden dat het antwoord op deze vraag gezamenlijk moest worden uitgezocht. Het is een integraal regionaal  vraagstuk.

Bestuurders hebben toen samen besloten om voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) een MIRT-onderzoek te starten.

Voor deze opdracht is een Gebiedsraad ingesteld die bestaat uit de betrokken gemeenten, het Waterschap Rivierenland en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De raad wordt voorgezeten door burgemeester Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) en gedeputeerde Jeannette Baljeu van Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft het trekkerschap voor deze regionale uitwerking van de voorkeursstrategie het Deltaprogramma op zich genomen.

Gebiedsraad

De gebiedsraad bestaat uit de volgende bestuurders:

Dirk Heijkoop (voorzitter, Hardinxveld-Giessendam)

Jeannette Baljeu (voorzitter, provincie Zuid-Holland)

Arjan Kraijo (Alblasserdam)

Dick van Zanten (Gorinchem)

Theo Boerman (Hardinxveld-Giessendam)

Teunis Jacob Slob (Molenlanden)

Kees de Ruijter (Papendrecht)

Ed Goverde (Sliedrecht)

Maks van Middelkoop (Vijfheerenlanden)

Govert van Bezooijen (West Betuwe)

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht)

Matthieu Gremmen (waterschap Rivierenland)

 

De video A5H laat zien dat samenwerking loont.

 

Scroll To Top