Water en ruimte verbinden.

  • gebiedsbrede-themas

Er zijn drie thema’s die gebiedsbreed spelen. Die zijn in A5H-verband uitgewerkt en opgepakt. In de onderzoeken wordt bekeken of er kansen zijn die binnen deze thema’s samen met dijkversterking uitgewerkt kunnen worden. 

Scroll To Top