Water en ruimte verbinden.

  • header-gebiedsopgaven

Om aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor 2050 te voldoen moet de dubbelzijdig bebouwde Rivierdijk bij Sliedrecht waarschijnlijk  worden versterkt en opgehoogd. Dat is een complexe opgave.

De gemeente Sliedrecht hecht veel waarde aan het behoud van het dijklint, waar zich ook enkele monumenten bevinden. Dit vraagt om het verkennen van alternatieve mogelijkheden voor dijkversterking zoals bijvoorbeeld het voorlangs leggen van een nieuwe dijk of damwand of het verhogen van de kruin door middel van een ‘bakstoep’. Dat zou dan wel een vernauwing van de druk bevaren Merwede betekenen, die in dit deel al te smal is. Onderzoek moet uitwijzen welke alternatieve oplossingen voor dijkversterking er voor dit traject mogelijk zijn.

Voor de dijkversterking Sliedrecht-West is een rapport in ontwikkeling.

Scroll To Top