Water en ruimte verbinden.

  • kinderdijk_02

Kinderdijk is een uniek gebied, vooral bekend vanwege de unieke historische molens. De dijken in dit gebied vormen samen met het waternetwerk de toegangswegen voor het Werelderfgoed Kinderdijk.

De populariteit van deze attractie vertaalt zich in verkeersdrukte op de nabijgelegen wegen. Deze zijn niet berekend op grote verkeersstromen. De gemeenten Molenwaard en Alblasserdam willen de toeristische mogelijkheden van het gebied rondom Kinderdijk, in balans met de leefkwaliteit van het gebied, beter benutten. In het onderzoek bekijken we hoe deze ambities vorm kunnen krijgen. Daarbij wordt gekeken of de huidige entree vanaf de rivier sterker kan worden geaccentueerd en of het voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos kan worden ingezet als extra entreepunt. Dijkversterking zou binnen het gebied kunnen worden opgepakt in samenhang met het verbeteren van de bereikbaarheid van Kinderdijk en IHC en het scheiden van de verschillende verkeersstromen.

Voor het voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos wordt inmiddels gewerkt aan een gebiedsperspectief. Daartoe hebben op 7 maart 2019 ontwikkelaar Whoonapart, waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en de provincie Zuid-Holland een intentieovereenkomst gesloten en wordt nagegaan of gebiedsontwikkeling en dijkversterking op deze locatie samen kunnen opgaan.

 

Scroll To Top