Water en ruimte verbinden.

  • robert

Het gebied rondom Sluis wordt gezien als cultuurhistorisch waardevol. De ambitie van de gemeente Zederik is om rond Sluis een betere toegangspoort tot het Zouwegebied te creëren en dit gebied beter te benutten voor recreatie.

In het onderzoek kijken we hoe deze ambitie vorm kan krijgen. Zo kan het voormalige stoomgemaal weer hersteld worden en een sleutelpositie krijgen als horeca- of informatiepunt. Ook kan de relatie met de oude Hollandsche waterlinie en omliggende recreatiegebieden worden verbeterd. Bij een toekomstige dijkversterking is het belangrijk bestaande kwaliteiten te versterken en te verbinden.

Scroll To Top