Water en ruimte verbinden.

31.10.2018

Voorzitter Gebiedsraad Bram van Hemmen presenteert Perspectievennota

Bram van Hemmen, voorzitter van de Gebiedsraad Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft op woensdag 31 oktober de Perspectievennota aangeboden aan de bestuurders van het Delta Programma Rijnmond Drechtsteden. In dit overleg onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zitten bestuurders uit het gebied bij elkaar.

Van Hemmen, in het dagelijks leven burgemeester van Sliedrecht heeft tijdens het overleg aangegeven hoe gemeenten, het waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland samen werken aan het verbinden van de waterveiligheid en ruimtelijke ambities. Daarbij is onderzoek gedaan naar vijf urgente issues in het gebied en komt de Gebiedsraad nu met een routekaart met als doel synergie aan te brengen in de planning van de waterveiligheidsopgaven en ruimtelijke ambities, het zogeheten verzilveren van meekoppelkansen.

Naast de Perspectievennota is ook een publiekssamenvatting uitgebracht waarin in een notedop wordt uitgelegd wat de inzet van de Gebiedsraad betekent.

Perspectievennota A5H oktober 2018

Samenvatting Perspectievennota

 

 

 

Scroll To Top