Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

    Verder kijken dan de dijken

  • cultuurhistorische-identiteit

    Behoud en versterking van cultuurhistorische identiteit

  • bedrijfsleven-in-de-regio

    Betrekken van bedrijfsleven in de regio

Welkom op de MIRT A5H site

MIRT staat voor Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Een MIRT onderzoek wordt gehouden om een opgave of ontwikkelrichting concreet te maken. Bij het MIRT-onderzoek A5H gaat het om het verbinden van toekomstige investeringen in de dijken met de ruimtelijke ontwikkeling en economie van het gebied. De provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben samen het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uitgevoerd met een eindrapport als resultaat. Op 13 oktober is via een persbericht aangekondigd dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.  Tijdens het Deltacongres op 3 november is de video A5H voor het eerst getoond. De video laat zien dat samenwerking loont.

In 2017 zijn er in Nederland nieuwe normen voor de waterveiligheid. Nu al zijn langs de Lek een aantal projecten van dijkversterking in uitvoering. Naar verwachting zullen er voor de trajecten Streefkerk-Ameide en Ameide-Fort Everdingen (inclusief een traject bij Vianen) de komende jaren lokaal aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid ook volgens de nieuwe normen op orde te krijgen. Voor de toekomst is duidelijk dat de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tussen 2030 en 2050 ook rekening moeten houden met dijkversterking op een aantal plekken aan Merwede, Lek en Noord.

Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Daarom zijn deze onderwerpen in een vroeg stadium in samenhang met elkaar te bekeken. De Gebiedsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende overheden, heeft in dit onderzoek nauw samengewerkt met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lees verder

 

 

Scroll To Top